งานรื้อถอนโรงแรม / โรงงาน / โกดัง โครงการรื้อถอน กบินทร์บุรี