ผลงาน งานรื้อถอนบ้านและสิ่งปลูกสร้าง

โครงการรื้อถอน เอกมัย 12

โครงการรื้อถอน โครงสร้าง ทุบพื้นคอนกรีต พร้อมขนย้ายออกนอกพื้นที่ และปรับพื้นที่เพื่อทำการก่อสร้างโครงการ ศูนย์อาหาร สาทร