งานรื้อถอนอาคารสูง / สำนักงาน โครงการรื้อถอน บริเวณด้านทิศเหนือท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 11 อาคาร