งานรื้อถอนบ้านและสิ่งปลูกสร้าง โครงการรื้อถอน โครงสร้าง ทุบพื้นคอนกรีต พร้อมขนย้ายออกนอกพื้นที่
และปรับพื้นที่เพื่อทำการก่อสร้างโครงการ ศูนย์อาหาร สาทร