งานรื้อถอนโรงแรม / โรงงาน / โกดัง โครงการรื้อถอน สาทรเวิร์ค