งานรื้อถอนอาคารสูง / สำนักงาน โครงการรื้อถอน อาคารสำนักงานขาย โรงแรมสุโขทัย สาธร
เจ้าของโครงการ บริษัท ฤทธา จำกัด