งานรื้อถอนโรงแรม / โรงงาน / โกดัง โครงการรื้อถอน โครงสร้าง ทุบพื้นคอนกรีตพร้อมขนย้ายออกนอกพื้นที่
และปรับพื้นที่ เพื่อทำการก่อสร้างโครงการ โรงงาน สแตนเล่ย์ สาขา ลาดหลุมแก้ว จำนวน 1 หลัง ขนาด 5,000 ตรม.