งานรื้อถอนอาคารสูง / สำนักงาน โครงการรื้อถอน อาคารโชว์รูมนิสสัน สาขาถนนบรมราชชนนี