งานรื้อถอนโรงแรม / โรงงาน / โกดัง โครงการรื้อถอน โครงสร้าง ทุบพืันคอนกรีต พร้อมขนย้ายออกนอกพื้นที่
และปรับพื้นที่เพื่อทำการก่อสร้างโครงการ บริษัท อิมหลีค้าเหล็ก จำกัด
สาขาลพบุรี จำนวน 5 หลัง ขนาด 20,000 ตรม.