About Us เกี่ยวกับเรา

บริษัท พี ยู เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เริ่มต้นธุรกิจ ซื้อ-ขาย เศษวัสดุ รีไซเคิล ทุกชนิด ขนาดเล็ก ๆ ในนามร้านวีระพล โลหะกิจ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 โดยเริ่มต้นจากการรับซื้อเศษวัสดุที่เหลือจากการใช้งาน ในสถานที่ก่อสร้างขนาดเล็ก เช่น บ้านพักอาศัย การต่อเติมบ้านหรืออาคารต่างๆ หลังจากนั้น ได้เริ่มมีประสบการณ์ในการคัดแยกเศษวัสดุ และจัดการเรื่องความสะอาด ให้กับไซด์งานต่างๆ จึงได้เริ่มเข้าร่วมซื้อ และประมูล เศษวัสดุทุกชนิด จากบริษัทก่อสร้างชั้นนำต่างๆ ในเวลาต่อมา วีระพล โลหะกิจ ได้เพิ่มธุรกิจให้สอดคล้องกับธุรกิจก่อสร้างต่างๆ ขึ้นมาอีกคือ ธุรกิจรับทุบตึก – รื้อถอนโครงสร้าง สิ่งปลูกสร้างต่างๆ และรับจ้าง ขนเศษวัสดุออกไปทิ้งยังนอกหน่วยงาน เช่น เศษไม้ เศษปูน โดยมีรถบรรทุกติดเครน รถบรรทุกดัมพ์ ทุกขนาด ให้เช่า จนเป็นที่ได้รับวางใจจากบริษัทก่อสร้างชั้นนำต่างๆ ให้ดูแลเรื่องเคลียร์เศษวัสดุทุกชนิดในไซด์งานต่างๆ เป็นต้นมา

จากนั้นเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ.2550 บริษัท พี ยู เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้เริ่มก่อตั้งขึ้น เพื่อรองรับงานที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเป็นการก้าวสู่ความเป็นมาตรฐานสากล เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นมาตรฐานของบริษัทชั้นนำ ทั้งการจัดการด้านเอกสาร และ ระบบการบริหารต่าง ๆ  อีกทั้งทางบริษัทจึงได้เพิ่มธุรกิจ ซื้อ-ขาย เหล็ก ทุกชนิด ทุกขนาด ตามมาตรฐาน เพื่อป้อนให้กับกลุ่มธุรกิจก่อสร้าง และกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ อาทิเช่น เหล็กเส้นก่อสร้าง เหล็กรูปพรรณชนิดต่าง ๆ เหล็กแผ่น อุปกรณ์ก่อสร้าง ฯลฯ

จากอดีตจนถึงปัจจุบัน เราบริหารงานโดยยึดถือนโยบายที่ว่า เมื่อใดก็ตาม  ที่ทางบริษัทได้รับการว่าจ้างหรือได้เข้ารับประมูลงานต่าง ๆ จะต้องดำเนินงานภายใต้ ความซื่อสัตย์ ความปลอดภัย ความรับผิดชอบต่องานที่ทำให้สำเร็จลุล่วงตามระยะเวลาที่กำหนด และเมื่อใดที่ทางบริษัทได้ทำการขายสินค้าต่าง ๆ ให้กับกลุ่มลูกค้าต่างๆนั้น สินค้าต่าง ๆ ต้องมีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน ตามสัญญาที่ระบุไว้ โดยราคายุติธรรม นโยบายดังกล่าวนี้ จึงส่งผลให้ทางบริษัทได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำต่าง ๆ เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

ให้บริการรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างทุกชนิด

อาทิเช่น
- รื้อถอนอาคารโรงงานต่าง ๆ
- รื้อถอนอาคารโครงสร้างตึกขนาดใหญ่

ซื้อ-ขาย เหล็กครบวงจร

- ซื้อ-ขาย เศษเหล็ก และเศษโลหะทุกชนิด
- รับประมูลซื้อเศษเหล็ก เศษโลหะ อุปกรณ์ก่อสร้าง,
   เศษวัสดุทุกชนิดจากบริษัทรับก่อสร้าง,
   โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ, หน่วยงานต่าง ๆ
   ทั้งภาครัฐและเอกชน ฯลฯ
- จำหน่ายเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต,เหล็กรูปพรรณ,
   เหล็กโครงสร้าง ทุกชนิด ทุกขนาด ตามมาตรฐาน
   อุตสาหกรรม

ให้บริการรับขนย้ายสินค้าทุกชนิด

- ให้บริการรับขนย้ายสินค้าทุกชนิด โดยรถบรรทุก
   ติดเครน ขนาด 3 , 5 , 7 ตัน
- ให้บริการเช่ารถบรรทุก แบ็คโฮ
   ขนาด ZX330 LC, ZX210, ZX200, PC120
   พร้อมหัวเจาะคอนกรีต หัวหนีบ และหัวแม่เหล็ก

แนวคิดผู้บริหาร P U M Engineering Co., Ltd.

ลูกค้าที่เคยใช้บริการของเรา