งานรื้อถอนอาคารสูง / สำนักงาน โครงการรื้อถอน เอกมัย 12