งานรื้อถอนโรงแรม / โรงงาน / โกดัง โครงการรื้อถอน โครงสร้างทุบพื้นคอนกรีต พร้อมขนย้ายออกนอกพื้นที่ และปรับพื้นที่ เพื่อทำการก่อสร้างโครงการ บริษัท เอี่ยมไพศาลอุตสาหกรรม จำกัด