งานรื้อถอนโรงแรม / โรงงาน / โกดัง โครงการรื้อถอน โกดังเก็บสินค้าอยุธยา เจ้าของโครงการ บริษัท สิรีน พร๊อพเพอร์ตี้ หน่วยงานคลังสินค้าห้างอัมพร