งานรื้อถอนโรงแรม / โรงงาน / โกดัง โครงการรื้อถอน โครงสร้าง ทุบพื้นคอนกรีต พร้อมขนย้ายออกนอกพื้นที่
และปรับพื้นที่ เพื่อทำการก่อสร้างโครงการโกดังเจริญนคร ซอย 5
จำนวน 18 หลัง ขนาด 35 ไร่ (ปัจจุบัน ก่อสร้างเป็น ห้างไอคอนสยาม)