งานรื้อถอนโรงแรม / โรงงาน / โกดัง โครงการรื้อถอน อาคารโรงแรม อิเลฟิน สูง 8 ชั้น
และโรงแรม โกล์ดเด้นพาเลซ สูง 2 ชั้น เจ้าของโครงการ
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เพื่อทำการก่อสร้างลานจอดรถแห่งใหม่