งานรื้อถอนโรงแรม / โรงงาน / โกดัง โครงการรื้อถอน Bangkok Glass อาคารโกดังคลังสินค้าบางส่วน