งานรื้อถอนอาคารสูง / สำนักงาน Bangkok Glass อาคารผู้บริหารเก่า