งานรื้อถอนอาคารสูง / สำนักงาน โครงการรื้อถอน อาคารตึกอธิการบดี อาคาร 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น