งานประมูล ประมูล เศษเหล็ก โลหะ และวัสดุทุกชนิด จากบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง
แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน) หน่วยงานรถไฟฟ้าสายสีม่วง