งานประมูล ประมูล เศษเหล็ก โลหะ และวัสดุทุกชนิด จากบริษัท ค้าเหล็กไทย จำกัด(มหาชน) โครงการเหล็กจมน้ำ จำนวน 1,700 ตัน