งานรื้อถอนโรงแรม / โรงงาน / โกดัง โครงการรื้อถอน Y.H.S.I กระทุ่มแบน (ร้อยล้าน คอนสตัคชั่น)