ผลงาน งานประมูล

ประมูล เศษเหล็ก โลหะ และวัสดุทุกชนิด จากบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน) หน่วยงานรถไฟฟ้าสายสีม่วง

ประมูล เศษเหล็ก โลหะ และวัสดุทุกชนิด จากบริษัท ค้าเหล็กไทย จำกัด(มหาชน) โครงการเหล็กจมน้ำ จำนวน 1,700 ตัน