ผลงาน งานรื้อถอนอาคารสูง / สำนักงาน

โครงการรื้อถอน บริเวณด้านทิศเหนือ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 11 อาคาร

โครงการรื้อถอน อาคารสำนักงานขาย โรงแรมสุโขทัย สาธร เจ้าของโครงการ บริษัท ฤทธา จำกัด

โครงการรื้อถอน อาคารโชว์รูมนิสสัน สาขาถนนบรมราชชนนี

โครงการรื้อถอน Bangkok Glass อาคารผู้บริหารเก่า

โครงการรื้อถอน Benz BKK Group Co., Ltd.

โครงการรื้อถอน อาคาร ตึกอธิการบดี อาคาร 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น